Địa chỉ
*Số 24, Đoàn Kết, Trần Thành Ngọ, Kiến An , Hải Phòng
Hotline
0973.905.741
Xem tuổi làm nhà
Ngày sinh (Dương lịch : Ngày/Tháng/Năm)
Ngày xây (Dương lịch : Ngày/Tháng/Năm)
Giới tính